top of page

Reviews

 

 

Die Zauberflöte/Queen of the Night - The Norwegian National Opera 30. November 2015

"Lina Johnson sang Nattens Dronning med flott stemmeprakt og glimrende koloratur, mange velklingende høydetoner."

 

"Lina Johnson performed the Queen of the Night with a great vocal splendure and a brilliant coloratura, many well sounding high notes."

- "Festlig Atle Antonsen i "Tullefløyten" på Operaen - 2.cast", Henning Høholt, Kulturkompasset.com 7. Dec 2015

 

 

 

Die Fledermaus/Adèle - Oscarsborg Opera Festival 14. Aug. 2015

"Lina Johnson som for tredje året på rad er med ut til Oscarsborg skuffer heller ikke i år, når hun bekler roller kammerpiken Adele."

 

"Lina Johnson, whom for the third year in a row joins the ranks at Oscarsborg, does not disapoint this year either, when she takes on the role as the chambermaid Adèle."

-"Romatikkens tidsalder var ikke død" /Steinar Knudsen, Amta.no 14. Aug. 2015

 

 

Die Fledermaus/Adèle - Oscarsborg Opera Festival 13. Aug. 2015

"Oscarsborg er imidlertid en ypperlig scene for snakk og sang, og det er sjeldent at det er så enkelt å høre hva sangerne synger. Det er lett å trekke frem flere gode enkeltprestasjoner, som Lina Johnsons lekenhet, og fyrrigheten hos Itziar Martines Galdos' Rosalinde, som ikke lot det være tvil om hvor skapet skulle stå."

 

"Oscarsborg is however an excellent stage for talking and singing, and it is rare to experience that it is this easy to hear what the singers are singing. It is easy to emphasize individual performances, like Lina Johnson's playfulness, and the fiery Rosalinde of Itziar Martines Galdos, who didn't leave any doubt about who was in charge.

- "Løs snipp i velfungerende farse" /Magnus Andersson, Klassekampen 13. Aug 2015

 

 

Die Fledermaus/Adèle - Oscarsborg Opera Festival 14. Aug. 2015

VIDEO: From the premiere of Flaggermusen/Die Fledermaus: 

http://www.amta.no/tv/se-video-fra-premieren-av-flaggermusen-pa-oscarsborg-5-3-66175.html

 

 

 

Verdi G., Rigoletto in Oslo Fjord, 18 August 2014
Gilda is performed by Lina Johnson, young as a teenager in appearance. She has a light, elegant soprano, also when singing coloratura in “Caro nome” when the director wants her lying on her back on the floor.

- Torkil Baden, Kulturkompasset.com. 18 Aug 2014

 

 

Rigoletto, Oscaborg Operaen, 15 August 2014

"Lina Johnson stjal showet som stormforelsket Gilda, Rigolettos datter[...]Men det er norske Lina Johnson som stjeler showet. Hun går troverdig fra tussete småjente til såret og kjærlighetssyk kvinne, med en klang full av kontraster og uttrykk.[...]Mange husker henne fra Oscarsborg i fjor, og flere burde glede seg til å se henne i Barbereren i Sevilla på Den Norske Opera vinter."

 

”Lina Johnson stole the show as a Gilda madly in love, Rigoletto’s daughter (…) But it is Norwegian Lina Johnson who steals the show. She moves credible from a flimsy little girl to a wounded and lovesick woman, with an expressive sound full of contrasts. (…) Many remember her from Oscarsborg last year, and more people should look foreward to see her in The barber from Seville at The Norwegian Opera coming winter.”

- Maren Ørstavik, Aftenposten, 15 Aug 2014

 

 

Rigoletto, Oscaborg Operaen, 14 August 2014

"...Rigolettos datter Gilda spilles av Lina Johnson, som også var med i fjorårets Oscarsborgopera Elskovsdrikken. Johnson er lyrisk sopran og den største gåsehudfaktoren i Rigoletto. Både som solist og i duett. Winge firer ikke på kravene når han lar Johnson ligge på scenegulvet men hun synger. En prestasjon som alene gjør denne oppsetningen til noe utenom det vanlige."

 

”…Rigoletto’s daughter Gilda is portrayed by Lina Johnson, who also appeared in last year’s Oscarsborg opera; L’Elisir d’Amore. Johnson is a lyrical soprano, and the greatest goosebump factor in Rigoletto. Both as a solist and in duet. Winge doesn’t lessen his demands when he lets Johnson lie on the stage floor while singing. A performance that alone makes this production something extraordinary.”

- Steinar Knudsen/Felicia Øystå, Akershus Amtstidende, 14 Aug 2014

 

 

Rigoletto, Oscarborg Operaen, 15 August 2014
"Imponerte: Sopranen Lina Johnson imponerte med flott stemme og følsomt spill på operascenen i Borggården. Betagende [...] Svenske Fredrik Zetterstrøm [...] gjennomfører med glans og svette. Ikke minst i duettene med datteren Gilda, som blir fremstilt og sunget fortryllende nydelig av den norske Lina Johnson[...] Det er både en vokal og fysisk kraftprestasjon å ligge på ryggen, men likevel ha kraft og klarhet i stemmen, slik Lina Johnson hadde.

Det fikk hun betalt for av publikum."

 

”Impressive: The soprano Lina Johnson impressed with a fabulous voice and sensitive acting on the opera stage in the courtyard. Breathtaking: (…) Swedish Fredrik Zetterström (…) carries through with brilliance and sweat, particularly in the duets with his daughter Gilda, who is portrayed and sung enchantingly beautifully by Norwegian Lina Johnson (…) It is a powerful achievement, both vocally and physically, lying on her back, and still having power and clarity in her voice, as Lina Johnson had.  For this she was repaid by the audience.”

- Østlandets blad, Ole Kjeldsberg Endresen, 15 Aug 2014

 

 

Gala concert at Ytterøya

"Lina Johnson løftet operaen i Bjørvika til nye høyder"

 

”Lina Johnson lifted the opera in Bjørvika to new heights”

- Trønder-Avisa

 

 

Kirsten Flagstad Festival, 2011

"Lekende lett: Lina Johnson imponerte med fantastisk koloraturteknikk."

 

”Playfully easy: Lina Johnson impressed with fantastic coloratura technique.”

- Hamar Arbeiderblad

 

 

Concert with Norrköping Symphony Orchestra

"Lina Johnson är lika livfull i sitt utspel som utsökt i Gounods Roméo et Juliette."

 

”Lina Johnson is as vivid in her acting as exquisite in Gounods Roméo et Juliette.”

- Kultursidan.nu

 

 

Die Zauberflöte, Mozart W.A.

"Besto sopran-testen: De hurtige tonesprangene over to oktaver (fra F4 til skyhøye F6) er selve svenneprøven til koloratursporaner. Norsk-amerikanske Lina Johnson besto denne prøven.

Hun kom uanstrengt opp til de lyseste tonene."

 

”Passed the soprano test: The rapid tone leaps over two octaves (from F4 to soaring F6) is the ultimate test for a coloratura soprano. Norwegian-American Lina Johnson passed this test. She reached the highest notes effortlessly.”

- NRK

 

 

Carmina Burana with Trondheim Symphony Orchestra
"...Sammen med jentekoret innleder hun del tre med sin klokkeklare, vakre stemme og nydelige musisering."

 

”…together with the girls choir she opens part three with her crystal clear, beautiful voice and lovely musicianship.”

- Adresseavisen

 

 

Cosi fan tutte, Mozart, W.A.

"Lina Johnson er vidunderlig, velklingende, sød og sjov som stuepigen Despina."

 

”Lina Johnson is wonderful, well sounding, sweet and funny as the maid Despina."

- Søren Kassebeer, Berlingske Tidende

 

 

Cosi fan tutte, Mozart, W.A.

"Og ikke mindst er norske Lina Johnson med sin slanke og smidige sopran – friskt uddannet fra Operaakademiet – blændende som stuepigen Despina"

 

And not least, Norwegian Lina Johnson with her slender and agile soprano – freshly educated from the Opera Academy – is dazzling as the maid Despina.”

- Jakob Wivel, Børsen

 

 

Cosi fan tutte, Mozart, W.A.
"Sångligt sett var det en riktig stor musikalisk upplevelse och här noterade jag egentligen inte en enda svag punkt; alla var helt enkelt strålande. [...]Lina Johnson´s Despina måste väl betraktas som ett riktigt genombrott?"

 

”From a vocal point of view, it was a really big musical experience, and here I really did not note a single weak point; everybody were  simply radiant. (…) Lina Johnson’s Despina must surely be regarded as a true breakthrough?”

- Mogens H Andersson, operalogg.se

 

 

Cosi fan tutte, Mozart, W. A.

"Blændende sangere rædder Mozart-klassiker (...)Despina skal være sjov. Det er hun på den djærve måde, når hun i skikkelse af den lille Lina Johnson sparker svingdøren til køkkenet ind på westernmaner."

 

Dazzling singers save Mozart classic (…)Despina should be funny. This she is, in the bold way, as she in the shape of little Lina Johnson kicks in the revolving door to the kitchen with western manners.

- Thomas Michelsen, Politiken

 

 

Cosi fan tutte, Mozart W.A.

"Den unge sopran Lina Johnson får det optimale ud af stuepigen Despina, der er med på lidt af hvert."

 

”The young soprano Lina Johnson gets the most out of the maid Despina, who is up for a bit of everything.”

Bjarne Larsen, Lokalavisen Taastrup

 

 

Cosi fan tutte, Mozart W.A.

”Lina Johnsons Despina har både en klar sopran och en stor komisk potential”

 

”Lina Johnsons’ Despina has both a clear soprano and a big comic potential.”

Lars-Erik Larsson, Skånskan

 

 

Cosi fan tutte, Mozart W.A.

"Lina Johnson (Despina) displayed great charisma in her role, performing with a high soprano soubrette and a pretty figure and face that are assets for any production. She contributed to the comic dimension whenever on stage”

Kathleen Gail Jensen, concertonet.com

 

 

L'incoronazione di Poppea, Monteverdi, C.
"...her synges Poppea af den norske Lina Johnson, en fiks lille donna med den yndigste sopran, nuttet som en pige bag ligusterhækken i en københavnsk forstad, måske Vanløse, gennemført skyldig i sin borgerligt sexede udstråling. [...] og, oh fryd – en ømhed og sarthed både i hende og Lina Johnsons Poppea, da de segner om i elskov, stønnende ’Bocca…bocca…’ mund, mund… med mezzoen og sopranen i glødende erklæring og hengivelse."

 

”…here, Poppea is sung by the Norwegian Lina Johnson, a nifty little donna with the loveliest soprano, adorable as a girl behind the privet hedge in a Copenhagen suburb, perhaps Vanløse, completely guilty in her bourgeois sexy charisma. (…) and, oh joy – a tenderness and delicacy both in her (rmk: Stina Schmidt as Nerone)  and Lina Johnsons’ Poppea, as they sink down in lovemaking, sighing ’Bocca…bocca…’ mouth, mouth… with the mezzo and the soprano succumbing in a glowing declaration.”

Gregers Dirckinck-Holmfeldt, gregersdh.dk

 

 

Die Zauberflöte, Mozart W.A.

"Lina Johnson gestalter dronningskikkelsen, en av de ondere rollene i operahistorien. Den hevngjerrig damen som ser lite mening i mannfolk, byr på arier som avslører sjeldent akrobatiske stemmebånd.”

 

”Lina Johnson gestalts the role of the queen, one of the more evil charachters in opera history. The vindictive woman who sees little sense in men offers arias that reveal rare acrobatic vocal chords.”

Knut Erlend Jegersen, Trønder-Avisa

 

 

Die Zauberflöte, Mozart W.A.

”For min del hadde jeg ønsket Nattens dronning (Lina Johnson) mer sentral plassering i første akt – ikke minst fordi hun i enhver forstand står for de sanglige høydepunkt. (…) selv i solvarmen sender sangen oss kalde ilinger nedover ryggraden. ”

 

”For my part, I would have wanted Queen of the Night (Lina Johnson) a more central position in the first act – not least because she in every sense stands for the vocal highlight. (…) even in the heat of the sun, the singing gives us cold chills down the spine.”

Martin Nordvik, Adresseavisen

 

 

Die Zauberflöte, Mozart W.A.
"Musikalsk var det en stor opplevelse å høre de etablerte sangerne, spesielt må nevnes Nattens Dronning (Lina Johnson) sine vokalmessige prestasjoner, som hun serverte med frysninger som tilbehør."

 

Musically, it was a great experience to hear the established singers, especially to be mentioned the Queen of the Night's (Lina Johnson) vocal performance, which she served with cold chills as side dish.

Ellen Marie Stølan, Trønder-Avisa

bottom of page